Modelářský kroužek

V současné době kroužek zrušen, (nemáme vhodné prostory)