Ve večerních hodinách 9. listopadu jsme provedli ukázky RC modelu a pak je půjčili k dispozici zaměstnancům ostravské firmě OZZO